1/

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ U FIT FOOD FACTORY S.R.O.

My, společnost Fit Food Factory s.r.o., IČ:03662713, se sídlem Zahradníčkova č.ev. 46, Motol, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 22. prosince 2014, vložka C 235855, si velmi vážíme Vaší důvěry.

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností Fit Food Factory  (www.fitfoodfactory.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, zájemců o naše zboží a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči nám.
Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Fit Food Factory. Naše identifikační údaje jsou následující:
Obchodní firma: Fit Food Factory s.r.o.
IČ: 03662713
sídlo: Zahradníčkova č.ev. 46, Motol, 150 00 Praha 5
zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, 22. prosince 2014, vložka C 235855
Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

Osobní údaje Pokud se rozhodnete poskytnout nám vaše osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako zákazníka společnosti Fit Food Factory. Takovéto osobní údaje nebudou poskytnuty (prodány, pronajmuty ani jinak předány) jinému subjektu.

Pro některé naše online služby a pro elektronický obchodní styk vyžadujeme poskytnutí osobních informací jako je vaše jméno a adresa nebo adresa elektronické pošty (e-mail). Pokud nám sdělíte, že si nepřejete použití těchto informací pro další kontakt s vámi, budeme vaše přání respektovat.

Využití cookies Od návštěvníků našich webových stránek někdy shromažďujeme anonymní informace, které nám pomáhají poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Například monitorujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují nebo měříme aktivitu návštěvníků na webových stránkách společnosti Fit Food Factory. Činíme tak takovým způsobem, abychom zachovali anonymitu takto získaných informací (“clickstream data”). Využíváme je pro analýzu trendů a statistik, což nám pomáhá vylepšovat poskytované služby.

Výše zmíněné anonymní informace shromažďujeme využitím různých technologií včetně technologie nazývané “soubory cookie”. Soubor cookie je datový prvek (text), který může server poslat vašemu prohlížeči, a ten může soubor cookie uložit ve vašem systému. Některé naše stránky používají cookies, aby webové aplikace reagovaly individuálně. Jestliže například navštívíte náš elektronický obchod, cookie vám usnadní nákup, neboť umožní přesunout produkty do nákupního košíku. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás na přijímání souborů cookie upozorňoval a tak vám dal příležitost rozhodnout se, zda je chcete přijmout. Prohlížeč můžete nastavit i tak, aby soubory cookie nepoužíval. V takovém případě však nebudou některé oblasti nebo stránky správně pracovat.

Obchodní vztahy Webové stránky společnosti Fit Food Factory obsahují odkazy na další webové stránky. Společnost Fit Food Factory není odpovědná za postupy pro ochranu soukromí takových externích webových stránek ani za jejich obsah.

Některé web služby a oblasti webu mohou být rezervovány pro přístup jen pro zákazníky společnosti Fit Food Factory nebo pro registrované uživatele. Přístup ostatním návštěvníkům může být omezen.

Právní souvislosti Odesláním formulářů a dotazníků uvedených na webových stránkách společnosti Fit Food Factory, spolu s údaji v nich obsaženými, výslovně prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze uživatelů společnosti Fit Food Factory s.r.o., se sídlem Zahradníčkova č.ev. 46, Motol, 150 00 Praha 5, IČO: 03662713, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkach.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás informovat o všech podstatných změnách.

Kontakty
Kontakty
Sledujte nás na sociálních sítích
Napište nám